Preklad marmalade

Preklad slova marmalade z angličtiny do slovenčiny:


marmalade
zaváranina
džem
lekvár

Ako použiť slovo marmalade vo vetách:

marmalade and pretend that”
marmalade pie were yet”


História a aktuálnosť slova marmalade:

slovo marmalade


Asociatívny výraz:

marmalade
🔄
orange marmalade