Preklad marmalade

Preklad slova marmalade z angličtiny do slovenčiny:


marmalade
zaváranina
džem
lekvár

Ako použiť slovo marmalade vo vetách:

marmalade pie were yet”
“coffee, toast and marmalade


História a aktuálnosť slova marmalade:

slovo marmalade


Asociatívny výraz:

marmalade
🔄
orange marmalade