Preklad medvedí

Preklad slova medvedí zo slovenčiny do angličtiny:


medvedí
bearish
ursine

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

s klesajúcou tendenciou
predpovedajúci pokles trhu
nemotorný
ťarbavý


Preklad slova medvedí použitý vo vete:

“a bearish market”


Používanie a aktuálnosť prekladu bearish:

slovo bearish


Používanie a aktuálnosť prekladu ursine:

slovo ursine