Preklad medvedík

Preklad slova medvedík zo slovenčiny do angličtiny:


medvedík
coon
mole cricket
teddy
Teddy bear
teddy bear

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

chytrák
oplan
černoch
lump
medvedík čistotný
mýval


coon synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

spade
🔄
rýľ
🔄
rýľovať
🔄
piková karta
🔄
prekopávať rýľom
🔄
rydlo
🔄
klinový
nigra
🔄
masa šedej hmoty mozgovej
ringtail
🔄
mláďa kane

Preklad slova medvedík použitý vo vetách:

“for a small coon”
“with coon dogs instead”
“i'll be a gone coon when the battle starts”


Používanie a aktuálnosť prekladu coon:

slovo coon


Používanie a aktuálnosť prekladu mole cricket:

slovo mole cricket