Preklad membered

Preklad slova membered z angličtiny do slovenčiny:


membered
rozčlenený
článkovaný
rozčlenená
rozčlenené
článkovaná
článkované


História a aktuálnosť slova membered:

slovo membered