Preklad memberless

Preklad slova memberless z angličtiny do slovenčiny:


memberless
nečlenený
nerozčlenený
nerozčlenená
nerozčlenené
nečlánkovaný
nečlánkovaná
nečlánkované
nemajúci členov


História a aktuálnosť slova memberless:

slovo memberless