Preklad membership card

Preklad slova membership card z angličtiny do slovenčiny:


membership card
členský lístok
legitimácia
členská karta
členská legitimácia
legitimácia, členská


História a aktuálnosť slova membership card:

slovo membership card


Asociatívny výraz:

membership card
🔄
union card