Preklad membránový

Preklad slova membránový zo slovenčiny do angličtiny:


membránový
diaphragm
membrane
membranous

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

membrána
diafragma
diafragmový


diaphragm synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

midriff
🔄
bránica
pessary
🔄
pesar

Preklad slova membránový použitý vo vetách:

“diaphragm and waited while”
“the light sensitive membrane”
“membrane that covered them”
“membrane parted, and when”
“the resonating membrane of a kazoo”


Používanie a aktuálnosť prekladu diaphragm:

slovo diaphragm


Používanie a aktuálnosť prekladu membrane:

slovo membrane