Preklad memory device

Preklad slova memory device z angličtiny do slovenčiny:


memory device
pamäťové zariadenie


memory device synonymum:

memory device
🔄
storage device

História a aktuálnosť slova memory device:

slovo memory device


Asociatívne výrazy:

memory device
🔄
acoustic storage
🔄
auxiliary storage
🔄
external storage
🔄
secondary storage
🔄
buffer
🔄
buffer storage
🔄
buffer store
🔄
disc
🔄
disk
🔄
magnetic disc
🔄
magnetic disk