Preklad menovka

Preklad slova menovka zo slovenčiny do angličtiny:


menovka
badge
label
patch
tag
tally
ticket

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

znak
znamenie
vyznamenanie
medaila
značka
odznak
príznak
symbol
prejav
označenie úradu
označenie hodnosti


badge synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

mark
🔄
značiť
🔄
značka
🔄
známka
🔄
znamienko
🔄
škvrna
🔄
označiť
pronounce
🔄
vyslovovať
🔄
vysloviť
🔄
vyhlásiť
🔄
oznámiť
🔄
artikulovať
🔄
vydariť sa
judge
🔄
sudca
🔄
súdiť
🔄
rozhodca
🔄
znalec
🔄
odborník
🔄
expert

Preklad slova menovka použitý vo vetách:

“the label "Romantic" is applied to many different kinds of poetry”
“the artists and repertoire department of a recording label is responsible for finding new talent”
“they checked everyone's badge before letting them in”
“badge and other things”
“police badge and walked”


Používanie a aktuálnosť prekladu badge:

slovo badge


Používanie a aktuálnosť prekladu label:

slovo label