Preklad mere

Preklad slova mere z angličtiny do slovenčiny:


mere
jazero
rybník
číry
holý
úplný
ozajstný
skutočný
močiar
hranica
medza
úplne
bezvýznamný
obyčajný
hlúpy
prostý
matka
púhy

Ako použiť slovo mere vo vetách:

“shocked by the mere idea”
“more than mere curiosity”
“more than mere money”
“is more than mere
mere ten minutes from”


mere synonymá:

mere
🔄
simple
🔄
bare

História a aktuálnosť slova mere:

slovo mere