Preklad meretricious

Preklad slova meretricious z angličtiny do slovenčiny:


meretricious
krikľavý
nápadný
povrchný
nevkusne nápadný
gýčovitý
vulgárny
hlúpy
týkajúci sa nelegálneho spojenia pohlaví





Ako použiť slovo meretricious vo vetách:

“a meretricious yet stylish book”
“a meretricious argument”
meretricious ornamentation”
meretricious relationships”
meretricious praise”


meretricious synonymá:

meretricious
🔄
garish
🔄
gaudy
🔄
flashy
🔄
tawdry
🔄
glossy
🔄
specious
🔄
gimcrack
🔄
tatty
🔄
flash
🔄
loud
🔄
tacky

História a aktuálnosť slova meretricious:

slovo meretricious