Preklad meretricious

Preklad slova meretricious z angličtiny do slovenčiny:


meretricious
krikľavý
nápadný
povrchný
nevkusne nápadný
gýčovitý
vulgárny
hlúpy
týkajúci sa nelegálneho spojenia pohlaví

Ako použiť slovo meretricious vo vetách:

meretricious praise”
meretricious ornamentation”
“made a meretricious argument”
meretricious relationships”
“a meretricious argument”


meretricious synonymá:

meretricious
🔄
cheap
🔄
gimcrack
🔄
tacky
🔄
flash
🔄
tatty
🔄
flashy
🔄
brassy
🔄
gilded
🔄
loud
🔄
trashy
🔄
specious

História a aktuálnosť slova meretricious:

slovo meretricious