Preklad meretricious

Preklad slova meretricious z angličtiny do slovenčiny:


meretricious
krikľavý
nápadný
povrchný
nevkusne nápadný
gýčovitý
vulgárny
hlúpy
týkajúci sa nelegálneho spojenia pohlaví

Ako použiť slovo meretricious vo vetách:

“a meretricious argument”
meretricious ornamentation”
meretricious relationships”
meretricious praise”
“made a meretricious argument”


meretricious synonymá:

meretricious
🔄
gaudy
🔄
cheap
🔄
brassy
🔄
trashy
🔄
flash
🔄
tacky
🔄
gimcrack
🔄
loud
🔄
specious
🔄
garish
🔄
tawdry

História a aktuálnosť slova meretricious:

slovo meretricious