Preklad meškať

Preklad slova meškať zo slovenčiny do angličtiny:


meškať
delay
lag
loose
lose

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

meškanie
oneskorenie
zdržanie
odložiť
zdržať
oneskoriť
klásť prekážky
oneskorovanie
pozdržanie
spomalenie
brzdenie


delay synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

time lag
🔄
časové zmeškanie
postponement
🔄
odročenie
🔄
odklad
🔄
odloženie
🔄
prieťah
wait
🔄
čakať
🔄
počkať
🔄
čakanie
🔄
vyčkať
🔄
vyčkávať
🔄
obsluhovať
holdup
🔄
oneskorenie
hold up
🔄
oneskorenie
🔄
odolať
🔄
podopierať
🔄
podoprieť
🔄
pozastaviť
🔄
zdržať
stay
🔄
zostať
🔄
stáť
🔄
zdržiavať sa
🔄
pobyt
🔄
opora
🔄
podpora
detain
🔄
zdržať
🔄
zadržať
🔄
odkladať
🔄
oneskoriť
🔄
zastaviť
🔄
stiahnuť
check
🔄
kontrola
🔄
šek
🔄
revízia
🔄
kontrolný
🔄
šekový
🔄
revízny
retard
🔄
spomaľovať
🔄
zdržať
🔄
spomalenie
🔄
zadržanie
🔄
oneskoriť
🔄
zdržovať
retardation
🔄
omeškanie
🔄
oneskorenosť
🔄
spomalenie
🔄
spomaľovanie
🔄
brzdenie
🔄
retardácia
interim
🔄
medzitým
🔄
zatiaľ
🔄
dočasne
🔄
medziobdobie
🔄
medzi
🔄
predbežný
meantime
🔄
medzitým
🔄
medzičas
🔄
zatiaľ
🔄
za ten čas
🔄
interval
🔄
dovtedy
meanwhile
🔄
zatiaľ
🔄
počas
🔄
medzitým
🔄
za ten čas
🔄
medzičas
🔄
v čase medzi udalosťami
stave
🔄
palica
🔄
dúha
🔄
veršík
🔄
notová osnova
🔄
doska
🔄
debnenie
fall back
🔄
ustúpiť
🔄
zostať pozadu
🔄
stiahnuť sa
🔄
hľadať záchranu
🔄
uchýliť sa
🔄
siahnuť
fall behind
🔄
zostávať pozadu
🔄
zostať vzadu
🔄
oneskorovať sa
🔄
upadať
🔄
zapadať
🔄
zhoršovať sa
imprison
🔄
uväzniť
🔄
dať do väzenia
🔄
zatvoriť
🔄
zatvárať
incarcerate
🔄
uväzniť
🔄
posadiť do väzenia
immure
🔄
uzavrieť
🔄
uzavrieť sa
🔄
izolovať
🔄
izolovať sa
🔄
zavrieť
🔄
uzavretý na izolačnej izbe
jail
🔄
väzenie
🔄
žalár
🔄
hromadný útek z väzenia
🔄
väznica
🔄
zavrieť
🔄
basa
jug
🔄
hrnček
🔄
džbán
🔄
žalár
🔄
krčah
🔄
väznica
🔄
árešt
gaol
🔄
väzenie
🔄
miesto na výkon trestu
🔄
žalár
🔄
väznica
put away
🔄
ukladať
🔄
odpratať
🔄
odstrániť
🔄
schovať
remand
🔄
vrátiť
🔄
poslať späť
🔄
vrátenie do väzby
🔄
poslať nazad do väzby
🔄
vyšetrovaná osoba vo väzbe
🔄
vrátenie do vyšetrovacej väzby
slowdown
🔄
spomalenie
🔄
spomalenie práce
dawdle
🔄
okúňať sa
🔄
voľkať si
🔄
povaľovať sa
🔄
otáľať
🔄
flákač
🔄
premárniť

Preklad slova meškať použitý vo vetách:

“ECB without undue delay”
“and without undue delay”
“don't delay your application to graduate school or else it won't be considered”
“instant replay caused too long a delay”
“responded without delay”


Používanie a aktuálnosť prekladu delay:

slovo delay


Používanie a aktuálnosť prekladu lag:

slovo lag