Preklad meštiacky

Preklad slova meštiacky zo slovenčiny do angličtiny:


meštiacky
bourgeois
middle-class
Philistine

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

meštiak
mešťan
borgis
buržuj
buržoázny
príslušník strednej triedy


bourgeois synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

materialistic
🔄
materialistický
burgher
🔄
obyvateľ mesta
🔄
mešťan
🔄
príslušník obce

Preklad slova meštiacky použitý vo vetách:

“narrow and bourgeois, but”
“her family is bourgeois”
“a bourgeois mentality”


Používanie a aktuálnosť prekladu bourgeois:

slovo bourgeois


Používanie a aktuálnosť prekladu middle-class:

slovo middle-class