Preklad mezzo

Preklad slova mezzo z angličtiny do slovenčiny:


mezzo
stredne
jemne
nie príliš silno

Ako použiť slovo mezzo vo vetách:

mezzo piano”
mezzo forte”


mezzo synonymum:

mezzo
🔄
mezzo-soprano

História a aktuálnosť slova mezzo:

slovo mezzo