Preklad Middle East

Preklad slova Middle East z angličtiny do slovenčiny:


Middle East
Stredný východ
stredovýchodný

Ako použiť slovo Middle East vo vete:

“the Middle East is the cradle of Western civilization”


Middle East synonymá:

Middle East
🔄
mideast
🔄
near east

História a aktuálnosť slova Middle East:

slovo Middle East