Preklad midwest

Preklad slova midwest z angličtiny do slovenčiny:


midwest
stredný západ


midwest synonymá:

midwest
🔄
middle west
🔄
midwestern united states

História a aktuálnosť slova midwest:

slovo midwest