Preklad migrant

Preklad slova migrant z angličtiny do slovenčiny:


migrant
sťahovavý
migrujúci
kočovný
tulácky
tulák
sťahovavý vták
prisťahovalec

Ako použiť slovo migrant vo vetách:

“a migrant hostel”
migrant workers and their”
“appalled by the social conditions of migrant life”
migrant workers in Europe”
migrant workers, and without”


migrant synonymá:

migrant
🔄
migratory
🔄
migrator

História a aktuálnosť slova migrant:

slovo migrant


Asociatívne výrazy:

migrant
🔄
departer
🔄
goer
🔄
leaver
🔄
emigrant
🔄
emigre
🔄
emigree
🔄
outgoer
🔄
evacuee
🔄
immigrant
🔄
rusher
🔄
colonist