Preklad millenary

Preklad slova millenary z angličtiny do slovenčiny:


millenary
tisíci
trvajúci tisíc rokov
tisíc rokov


millenary synonymum:

millenary
🔄
millennium

História a aktuálnosť slova millenary:

slovo millenary