Preklad Millerite

Preklad slova Millerite z angličtiny do slovenčiny:


Millerite
adventista


História a aktuálnosť slova Millerite:

slovo Millerite