Preklad mineral

Preklad slova mineral z angličtiny do slovenčiny:


mineral
minerál
nerast
ruda
minerálka
nerastný
minerálny
minerálový
anorganický
minerálová
minerálové

Ako použiť slovo mineral vo vetách:

mineral elements”
“the inorganic mineral world”
mineral oils in accordance”
“enzymes, vitamins and mineral
“vitamins and mineral substances”


História a aktuálnosť slova mineral:

slovo mineral


Asociatívne výrazy:

mineral
🔄
ader wax
🔄
earth wax
🔄
mineral wax
🔄
ozocerite
🔄
ozokerite
🔄
amblygonite
🔄
amphibole
🔄
amphibole group
🔄
apatite
🔄
aragonite
🔄
argentite