Preklad ministerstvo zahraničných vecí

Preklad slova ministerstvo zahraničných vecí zo slovenčiny do angličtiny:


ministerstvo zahraničných vecí
Department of State
Foreign Office
State Department

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


Preklad slova ministerstvo zahraničných vecí použitý vo vete:

“the Department of State was created in 1789”


Používanie a aktuálnosť prekladu Department of State:

slovo Department of State


Používanie a aktuálnosť prekladu Foreign Office:

slovo Foreign Office