Preklad misbehaviour

Preklad slova misbehaviour z angličtiny do slovenčiny:


misbehaviour
neslušné správanie
zlé správanie
zlé chovanie
zbabelé chovanie
neslušné chovanie


misbehaviour synonymá:

misbehaviour
🔄
misdeed
🔄
misbehavior

História a aktuálnosť slova misbehaviour:

slovo misbehaviour


Asociatívne výrazy:

misbehaviour
🔄
delinquency
🔄
juvenile delinquency
🔄
devilment
🔄
devilry
🔄
deviltry
🔄
mischief
🔄
mischief-making
🔄
mischievousness
🔄
rascality
🔄
roguery
🔄
roguishness