Preklad misdeed

Preklad slova misdeed z angličtiny do slovenčiny:


misdeed
zlý čin
zlý skutok
zločin


misdeed synonymá:

misdeed
🔄
misbehaviour
🔄
misbehavior

História a aktuálnosť slova misdeed:

slovo misdeed


Asociatívne výrazy:

misdeed
🔄
delinquency
🔄
juvenile delinquency
🔄
devilment
🔄
devilry
🔄
deviltry
🔄
mischief
🔄
mischief-making
🔄
mischievousness
🔄
rascality
🔄
roguery
🔄
roguishness