Preklad misquote

Preklad slova misquote z angličtiny do slovenčiny:


misquote
nesprávne citovať
chybne viesť
zle uvádzať


misquote synonymum:

misquote
🔄
misquotation

História a aktuálnosť slova misquote:

slovo misquote