Preklad misread

Preklad slova misread z angličtiny do slovenčiny:


misread
zle čítať
nechápať
chybne čítať
zle prečítať
zle rozumieť
zle chápať
nepochopiť
zle porozumieť
nesprávne vysvetliť
nesprávne vykladať
nesprávne prečítať
nesprávne pochopiť

Ako použiť slovo misread vo vetách:

“I misread Hamlet all my life!”
“impression, you misread me”
“He misread the data”
misread our friendly concern as prying”


misread synonymum:

misread
🔄
misinterpret

História a aktuálnosť slova misread:

slovo misread