Preklad misreading

Preklad slova misreading z angličtiny do slovenčiny:


misreading
nesprávne čítanie


História a aktuálnosť slova misreading:

slovo misreading