Preklad mistake

Preklad slova mistake z angličtiny do slovenčiny:


mistake
omyl
chyba
nedorozumenie
nechápať
nepochopiť
zle chápať
zle pochopiť
nerozumieť
mýliť sa
pomýliť sa
zmýliť sa
popliesť si niečo
zle si vysvetľovať
spliesť si

Ako použiť slovo mistake vo vetách:

“make no mistake about his intentions”
mistake and said hurriedly”
mistake, Bajarnum, and if”
mistake too late, but”
mistake and suddenly everyone”


mistake synonymá:

mistake
🔄
fault
🔄
misidentify
🔄
err
🔄
slip
🔄
error
🔄
misapprehension
🔄
misunderstanding

História a aktuálnosť slova mistake:

slovo mistake


Asociatívne výrazy:

mistake
🔄
blot
🔄
smear
🔄
smirch
🔄
spot
🔄
stain
🔄
confusion
🔄
mix-up
🔄
incursion
🔄
miscalculation
🔄
misestimation
🔄
misreckoning