Preklad motor oil

Preklad slova motor oil z angličtiny do slovenčiny:


motor oil
diesel
motorový olej
motorová nafta


História a aktuálnosť slova motor oil:

slovo motor oil