Preklad motor zážihový

Preklad slova motor zážihový zo slovenčiny do angličtiny:


motor zážihový
gas engine


Používanie a aktuálnosť prekladu gas engine:

slovo gas engine