Preklad motorický

Preklad slova motorický zo slovenčiny do angličtiny:


motorický
motive
motor
motorial

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

motív
pohnútka
hybný
hnací
dôvod
príčina
podnet
popud
myšlienka
pohybový
odôvodniť


motive synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

motivative
🔄
motivujúci
motivating
🔄
motivujúci
🔄
motivácia
need
🔄
potrebovať
🔄
potreba
🔄
musieť
🔄
požiadavka
🔄
nutnosť
🔄
núdza
motif
🔄
umelecký motív
🔄
námet
🔄
téma
🔄
motív
drive
🔄
jazda
🔄
pohon
🔄
cesta
🔄
vozovka
🔄
jednotka
🔄
mechanika
centrifugal
🔄
odstredivka
🔄
odstredivý
🔄
odstredivo
🔄
zotrvačný

Preklad slova motorický použitý vo vetách:

“happiness is the aim of all men and the motor of all action”
“a motor reflex”
“motor tricycles and quadricycles”
“motive power”
“no uncertainty of motive”


Používanie a aktuálnosť prekladu motive:

slovo motive


Používanie a aktuálnosť prekladu motor:

slovo motor