Preklad myelitída

Preklad slova myelitída zo slovenčiny do angličtiny:


myelitída
myelitis


Používanie a aktuálnosť prekladu myelitis:

slovo myelitis