Preklad myeloidný

Preklad slova myeloidný zo slovenčiny do angličtiny:


myeloidný
myeloid


Preklad slova myeloidný použitý vo vetách:

“of chronic myeloid leukaemia”
“with chronic myeloid leukaemia”


Používanie a aktuálnosť prekladu myeloid:

slovo myeloid