Preklad náborový text

Preklad slova náborový text zo slovenčiny do angličtiny:


náborový text
argumentation

Anglický preklad argumentation sa používa aj vo význame:

argumentácia
debata
diskusia
text, náborový


argumentation synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

debate
🔄
debata
🔄
diskusia
🔄
úvaha
🔄
debatovať
🔄
uvažovať
🔄
rozmýšľať
line
🔄
línia
🔄
krivka
🔄
linka
🔄
priamka
🔄
povraz
🔄
vedenie
argument
🔄
dôvod
🔄
spor
🔄
tvrdenie
🔄
debata
🔄
súhrn
🔄
dôkaz

Preklad slova náborový text použitý vo vetách:

“Detailed analysis and argumentation”
“argumentation on this matter”


Používanie a aktuálnosť prekladu argumentation:

slovo argumentation