Preklad nachladnutie

Preklad slova nachladnutie zo slovenčiny do angličtiny:


nachladnutie
common cold

bežné nachladnutie


common cold synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

cold
🔄
chlad
🔄
zima
🔄
nádcha
🔄
prechladnutie
🔄
studený
🔄
studená

Preklad slova nachladnutie použitý vo vete:

“will they never find a cure for the common cold?”


Používanie a aktuálnosť prekladu common cold:

slovo common cold