Preklad nádoba v tvare loďky

Preklad slova nádoba v tvare loďky zo slovenčiny do angličtiny:


nádoba v tvare loďky
ship

Anglický preklad ship sa používa aj vo význame:

loď
dopraviť
transportovať
dopravovať
poslať loďou
slúžiť na lodi
čln
plnoplachetnica
koráb
lietadlo
vzducholoď


ship synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

send
🔄
poslať
🔄
posielať
🔄
zaslať
🔄
vysielať
🔄
hodiť
🔄
vrhnúť
embark
🔄
nalodiť sa
🔄
pustiť sa do
🔄
nalodenie
🔄
nalodiť
🔄
nastúpiť
transport
🔄
dopravovať
🔄
deportovať
🔄
prevoz
🔄
doviezť
🔄
prevážať
🔄
dopraviť

Preklad slova nádoba v tvare loďky použitý vo vetách:

“when my ship comes in, I'll move to a larger house”
“shape up or ship out”
“we run a tight ship”
“ship the cargo in the hold of the vessel”
“or on board ship”


Používanie a aktuálnosť prekladu ship:

slovo ship