Preklad nádoba z dyne

Preklad slova nádoba z dyne zo slovenčiny do angličtiny:


nádoba z dyne
calabash

Anglický preklad calabash sa používa aj vo význame:

dyňa
fajka z dyne


calabash synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

gourd
🔄
tekvica
🔄
dyňa

Preklad slova nádoba z dyne použitý vo vete:

“calabash and walked back”


Používanie a aktuálnosť prekladu calabash:

slovo calabash