Preklad nádoba

Preklad slova nádoba zo slovenčiny do angličtiny:


nádoba
bin
box
case
container
jar
pot
receiver
receptacle
tank
utensil
vessel

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

zásobník
kôš
truhla
prepravná skriňa
nádrž
silo
nádoba na smeti
debna
zásobníkový
popolnica


bin synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

BIN
🔄
binárny
🔄
binary
boxful
🔄
krabica
corner
🔄
roh
🔄
kút
🔄
končina
🔄
rožok
🔄
uhol
🔄
cíp
boxwood
🔄
buxusové drevo
🔄
buxus
box seat
🔄
sedadlo v lóži
loge
🔄
prvý rad v divadle
package
🔄
balík
🔄
balenie
🔄
kontejner
🔄
kontajner
🔄
baliť
🔄
balíkový

Preklad slova nádoba použitý vo vetách:

“thinking outside the box”
“i'll box your ears!”
“box the gift, please”
“he rummaged through a box of spare parts”
“draw a box around your answer”


Používanie a aktuálnosť prekladu bin:

slovo bin


Používanie a aktuálnosť prekladu box:

slovo box