Preklad nafarbiť na hnedo

Preklad slova nafarbiť na hnedo zo slovenčiny do angličtiny:


nafarbiť na hnedo
embrown


Používanie a aktuálnosť prekladu embrown:

slovo embrown