Preklad najmodernejší

Preklad slova najmodernejší zo slovenčiny do angličtiny:


najmodernejší
state-of-the-art

Anglický preklad state-of-the-art sa používa aj vo význame:

úroveň technológie
úroveň vedy
známy
zavedený
stav techniky


Preklad slova najmodernejší použitý vo vete:

“state-of-the-art technology”


Používanie a aktuálnosť prekladu state-of-the-art:

slovo state-of-the-art