Preklad Najsvätejššia Sviatosť

Preklad slova Najsvätejššia Sviatosť zo slovenčiny do angličtiny:


Najsvätejššia Sviatosť
Sacrament





Anglický preklad Sacrament sa používa aj vo význame:

Telo Pána
Eucharistia
svätá Hostia


Preklad slova Najsvätejššia Sviatosť použitý vo vete:

“to the Blessed Sacrament”


Používanie a aktuálnosť prekladu Sacrament:

slovo Sacrament