Preklad Najvyšší súd USA

Preklad slova Najvyšší súd USA zo slovenčiny do angličtiny:


Najvyšší súd USA
United States Supreme Court


Používanie a aktuálnosť prekladu United States Supreme Court:

slovo United States Supreme Court