Preklad nálezisko

Preklad slova nálezisko zo slovenčiny do angličtiny:


nálezisko
deposit
field
habitat
repository
seat
site
station

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

istota
záloha
záruka
deponát
depozit
vec daná do úschovy
vrstva
povlak
úschova
uloženie
úschovňa


deposit synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

alluviation
🔄
zanášanie
sediment
🔄
usadenina
🔄
kal
🔄
nános
deposition
🔄
uloženie
🔄
odkladanie
🔄
prehlásenie
🔄
vyhlásenie
🔄
výrok
🔄
výpoveď
bank deposit
🔄
denný výpis
🔄
bankový vklad
🔄
vkladový účet
down payment
🔄
prvá splátka
🔄
splátka pri podpise kúpnej zmluvy
🔄
platenie v hotovosti
🔄
preddavok
depository
🔄
ukladacie miesto
🔄
knižnica štátnych publikácií
🔄
depozitár
🔄
archív galérie
🔄
úschovňa
🔄
trezor
depositary
🔄
uschovateľ
🔄
opatrovník
wedge
🔄
klinovať
🔄
klin
🔄
vkliniť
🔄
upevňovať
🔄
upevniť
🔄
zakliniť
stick
🔄
prepichnúť
🔄
palica
🔄
tyčka
🔄
strčiť
🔄
prilepiť
🔄
nalepiť
bank
🔄
banka
🔄
peňažný ústav
🔄
sporiteľňa
🔄
zmenáreň
🔄
uložiť v banke
🔄
uložiť do banky
situate
🔄
situovať
🔄
umiestniť
🔄
lokalizovať
🔄
situovaný
🔄
umiestnený
🔄
lokalizovaný
fix
🔄
fixovať
🔄
upevniť
🔄
pripevniť
🔄
upútať
🔄
zorganizovať
🔄
usadiť
posit
🔄
predpokladať
battleground
🔄
bojisko
discipline
🔄
disciplína
🔄
poriadok
🔄
kázeň
🔄
výcvik
🔄
cvik
🔄
cvičenie
subject
🔄
subjekt
🔄
vec
🔄
predmet
🔄
podrobiť
🔄
námet
🔄
téma
subject field
🔄
oblasť poznania
🔄
odbor
🔄
predmetové pole
🔄
tematické pole
field of study
🔄
študijný odbor
🔄
odbor, študijný
study
🔄
študovať
🔄
štúdium
🔄
učiť sa
🔄
študovňa
🔄
štúdia
🔄
pracovňa
bailiwick
🔄
územná jednotka pod jurisdikciou zástupcu šerifa
field of force
🔄
silové pole
force field
🔄
silové pole
line of business
🔄
obor
🔄
odvetvie podnikania
🔄
predmet podnikania
🔄
odbor obchodu
🔄
druh obchodu
sphere
🔄
guľa
🔄
sféra
🔄
rozsah
🔄
zemeguľa
🔄
dosah
🔄
nebesia
domain
🔄
doména
🔄
oblasť
🔄
územie
🔄
doménový
🔄
oblastný
🔄
územný
area
🔄
oblasť
🔄
priestor
🔄
zóna
🔄
územie
🔄
miesto
🔄
rozloha
orbit
🔄
orbita
🔄
obežná dráha
🔄
vychyľovací
🔄
lietať
🔄
obiehať
arena
🔄
aréna
🔄
javisko
🔄
letné divadlo
🔄
zápasisko
🔄
scéna
playing field
🔄
ihrisko
playing area
🔄
hracia plocha
plain
🔄
jasný
🔄
nížina
🔄
planina
🔄
rovinatý
🔄
nížinný
🔄
škaredý
champaign
🔄
otvorená krajina
🔄
plocha
🔄
rovina
🔄
oblasť
🔄
plochý
theater
🔄
divadlo
🔄
kino
theatre
🔄
divadlo
🔄
javisko
🔄
prednášková miestnosť
🔄
poslucháreň
🔄
dramatická literatúra
🔄
dráma
theatre of operations
🔄
bojisko
🔄
priestor bojovej činnosti
field of view
🔄
zorné pole
🔄
výhľadové pole
airfield
🔄
letisko
landing field
🔄
letisko
flying field
🔄
letisko
battlefield
🔄
bojisko

Preklad slova nálezisko použitý vo vetách:

“the set of all rational numbers is a field”
“he planted a field of wheat”
“deposit the suitcase on the bench”
“left a $100 deposit toward the purchase of a stereo system”
“the field has been reduced to three candidates”


Používanie a aktuálnosť prekladu deposit:

slovo deposit


Používanie a aktuálnosť prekladu field:

slovo field