Preklad napínač pásu na upevnenie nákladu

Preklad slova napínač pásu na upevnenie nákladu zo slovenčiny do angličtiny:


napínač pásu na upevnenie nákladu
ratchet

Anglický preklad ratchet sa používa aj vo význame:

rapkáč
západka
hák
háčik
rohatka
vrták
rohatka so západkou
rohatkový
ručný
rapkáčový
západkový


ratchet synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

ratch
🔄
rohatka
🔄
ozubené koleso

Preklad slova napínač pásu na upevnenie nákladu použitý vo vete:

“tried to ratchet up interest in the program”


Používanie a aktuálnosť prekladu ratchet:

slovo ratchet