Preklad napínač

Preklad slova napínač zo slovenčiny do angličtiny:


napínač
strainer
stretcher
take up
take-up
tension
tensor
tenter

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

cedidlo
filter
hrubý filter
sitko
sito
výstuha


strainer synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

copestone
🔄
kordónový kameň
coping stone
🔄
litografický kameň
🔄
krycí kameň
capstone
🔄
záverný kameň klenby
🔄
vyvrcholenie

Preklad slova napínač použitý vo vetách:

“with a stretcher on”
“of a stretcher to”


Používanie a aktuálnosť prekladu strainer:

slovo strainer


Používanie a aktuálnosť prekladu stretcher:

slovo stretcher