Preklad napínať

Preklad slova napínať zo slovenčiny do angličtiny:


napínať
play along
strain

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


play along synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

accompany
🔄
odprevadiť
🔄
sprevádzať
🔄
doprevádzať
🔄
spojiť
🔄
spojovať
🔄
kombinovať
follow
🔄
nasledovať
🔄
sledovať
🔄
sledovanie
🔄
spoluchod
🔄
ísť za
🔄
chápať
tune
🔄
optimalizovať
🔄
melódia
🔄
naladiť
🔄
súlad
🔄
zhoda
🔄
zanôtiť si
melody
🔄
melódia
🔄
nápev
🔄
spievať
🔄
melodizovať
🔄
pieseň
air
🔄
vzduch
🔄
ovzdušie
🔄
nápev
🔄
melódia
🔄
vzhľad
🔄
výzor
line
🔄
línia
🔄
krivka
🔄
linka
🔄
priamka
🔄
povraz
🔄
vedenie
breed
🔄
plemeno
🔄
rasa
🔄
druh
🔄
typ
🔄
vychovávať
🔄
rodiť
stock
🔄
zásoba
🔄
sklad
🔄
akcia
🔄
zásobník
🔄
skládka
🔄
výťažok
form
🔄
forma
🔄
tvar
🔄
podoba
🔄
formulár
🔄
tvoriť
🔄
vytvoriť
variant
🔄
premenlivý
🔄
alternatívny
🔄
rozličný
🔄
rôzny
🔄
iný
🔄
odchylný
tenor
🔄
znenie
🔄
význam
🔄
zmysel
🔄
tenorista
🔄
zameranie
🔄
beh
striving
🔄
snažiaci sa
🔄
snaha
🔄
úsilie
pains
🔄
bolesti
🔄
úsilie
🔄
pôrodné bolesti
straining
🔄
pretláčanie cez sito
🔄
cedenie
🔄
precedenie
🔄
filtrovanie
🔄
namáhanie
🔄
zaťažovanie
song
🔄
pieseň
🔄
spev
🔄
poézia
🔄
vtáčí spev
🔄
spievanie
🔄
pesnička
reach
🔄
dosiahnuť
🔄
dosah
🔄
dosahovať
🔄
siahať
🔄
rozhľad
🔄
dohľad
try
🔄
súdiť
🔄
ochutnať
🔄
vyskúšať
🔄
robiť
🔄
skúšať
🔄
pokus
stress
🔄
tlak
🔄
stres
🔄
napätie
🔄
vyzdvihnúť
🔄
napnúť
🔄
vnútorné napätie
extend
🔄
zväčšiť
🔄
predĺžiť
🔄
predlžovať
🔄
rozšíriť
🔄
rozširovať
🔄
roztiahnuť
sift
🔄
presiať
🔄
preosiať
🔄
nasypať
🔄
preskúmať
🔄
vytriediť
🔄
vysypať
sieve
🔄
sito
🔄
sitko
🔄
presievať
🔄
preosievať
🔄
riečica
🔄
posúvačový
tense
🔄
napnúť
🔄
napätý
🔄
slovesný čas
🔄
strnulý
🔄
natiahnutý
🔄
súslednosť času
tense up
🔄
znervózniť
filter
🔄
filtračný
🔄
filtrovať
🔄
čistič
🔄
čistiaci
🔄
preniknúť
🔄
sitko
filtrate
🔄
filtrát
🔄
filtrovať
separate out
🔄
oddeliť
🔄
vylúčiť
🔄
vylučovať sa
🔄
vyseparovať
🔄
odlúčiť
filter out
🔄
odfiltrovať
🔄
dostať sa na verejnosť
🔄
preniknúť na verejnosť
🔄
dostať sa do všeobecnej známosti
🔄
rozkríknuť sa
🔄
nevšímať si
deform
🔄
kriviť
🔄
znetvoriť
🔄
deformovať
🔄
deformovať sa
🔄
skresliť
distort
🔄
skomoliť
🔄
skresliť
🔄
skresliť sa
🔄
skrútiť
🔄
skrútiť sa
🔄
skriviť
strive
🔄
snažiť sa
🔄
usilovať
🔄
bojovať
🔄
zápasiť
🔄
namáhať sa
🔄
snažiť sa zo všetkých síl

Preklad slova napínať použitý vo vetách:

“the mental strain of staying alert hour after hour was too much for him”
“a strain of eccentricity in the family”
“"his upper-caste father, placid, inactive, with a strain of asceticism"”
“a strain of zealous idealism”
“he decided to play along with the burglars for the moment”


Používanie a aktuálnosť prekladu play along:

slovo play along


Používanie a aktuálnosť prekladu strain:

slovo strain