Preklad napísal

Preklad slova napísal zo slovenčiny do angličtiny:


napísal
written

Anglický preklad written sa používa aj vo význame:

napísaný
písaný
písomný


written synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

scripted
🔄
napísaný
🔄
čítaný

Preklad slova napísal použitý vo vetách:

“the written word”
“written evidence”
“written laws”


Používanie a aktuálnosť prekladu written:

slovo written