Preklad napísali do novín

Preklad slova napísali do novín zo slovenčiny do angličtiny:


napísali do novín
reported

Anglický preklad reported sa používa aj vo význame:

oznámil
hlásil
strelil
údajný


Preklad slova napísali do novín použitý vo vetách:

“the study reported a decline in heart disease. The audit reports that the company lost money”
“his reported opinion”
“the committee reported the new tax bill out”
“reported the rumor of a strike”
“the committee reported the bill”


Používanie a aktuálnosť prekladu reported:

slovo reported