Preklad natriasaný dopravník

Preklad slova natriasaný dopravník zo slovenčiny do angličtiny:


natriasaný dopravník
shaker

Anglický preklad shaker sa používa aj vo význame:

vyklepávač
natriasač
natriasané sito
vibračný triedič
vibračný žľab
vibračné sito
vytriasač
trepačka
budič kmitov


Preklad slova natriasaný dopravník použitý vo vetách:

“a shaker of traditional beliefs”
“a shaker of long-held beliefs and traditions”
“a cocktail shaker”


Používanie a aktuálnosť prekladu shaker:

slovo shaker