Preklad neb

Preklad slova neb z angličtiny do slovenčiny:


neb
hrot


neb synonymá:

neb
🔄
pecker
🔄
beak
🔄
nib
🔄
snout
🔄
bill

História a aktuálnosť slova neb:

slovo neb


Asociatívne výrazy:

neb
🔄
cere
🔄
proboscis
🔄
trunk