Preklad neodvážny

Preklad slova neodvážny zo slovenčiny do angličtiny:


neodvážny
pusillanimous


Používanie a aktuálnosť prekladu pusillanimous:

slovo pusillanimous